Brukerveiledning

Hvordan laste ned rapport som sjåfør.

 

 1. Gå til Rapporter på ved å klikke på fanen merket “Rapporter” i menyen øverst på siden.
 2. I rapporter vil du kunne se alle kjøreturer du har kategorisert som jobb i løpet av en gitt periode. Du kan velge å se din kjøring for dagen før, for de siste 7 eller 30 dagene, eller for en egendefinert periode. Du kan også velge å se din kjøring med et bestemt kjøretøy.
 3. Velg perioden du ønsker å laste ned en rapport for i rullemenyen i midten. Du kan også velge om rapporten skal være for alle eller for et kjøretøy.
 4. Om du velger å en egendefinert periode vil du få se en kalender. Velg ønsket start og sluttdato for perioden. Denne vil bli markert i blått. Hvis du vil definere en annen periode trykker du på “Reset” nede til høyre på siden. Når du har definert din ønskede periode trykker du på “Bekreft”.
 5. Alle turer kategorisert som jobb i løpet av den definerte perioden vil nå være synlig, organisert etter dato. Ytterligere informasjon kan sees ved å klikke på hver tur.
 6. For å laste ned en rapport for perioden trykker du på “Last ned” knappen til høyre. I rullemenyen som dukker opp kan du velge mellom 3 filformater; PDF, CSV og XLSX. Velg ditt foretrukne filformat og filen vil bli lastet ned til din maskin.

 

Hvordan laste ned en rapport som administrator.

 

 1. Gå til Rapporter ved å klikke på fanen merket “Rapporter” i menyen øverst på siden.
 2. Under rapporter kan du se en oversikt over alle turer medlemmer av ditt team har kategorisert som jobb i løpet av en bestemt periode. Du kan velge å se turer for dagen før, de siste 7 dagene, de siste 30 dagene, eller for en egendefinert periode. Du kan også se jobbturer for spesifikke kjøretøy eller spesifikke sjåfører i ditt team.
 3. Velg perioden du ønsker du ønsker å laste ned en rapport for i rullemenyen i midten av siden. Velg deretter hvilken sjåfør rapporten skal gjelde. Hvis det er flere kjøretøy tilgjengelig velger du også om rapporten skal gjelde for alle eller for et kjøretøy.
 4. Om du ønsker å lage en egendefinert periode vil du få se en kalender. Velg ønsket start og sluttdato for perioden. Om du ønsker definere en ny periode klikker du på “Reset” knappen nede til høyre. Nå du har definert ønsket periode trykker du på “Bekreft”.
 5. Alle turer i perioden definert som jobb vil nå være synlige, organisert etter dato. Du kan se ytterligere informasjon ved å trykke på hver enkelt tur.
 6. Last ned en rapport for perioden ved å trykke på den blå knappen merket “Last ned”. I rullemenyen som dukker opp kan du velge mellom filformatene PDF, CSV og XLSX. Velg ditt foretrukne format og filen vil bli lastet ned til din enhet.

 

Administrasjon: Legg til ny sjåfør (kun administratorer med bedriftskonto)

 

 1. Gå til administrasjon ved å klikke på fanen merket “Administrasjon” i menyen på toppen av siden.
 2. Klikk på fanen merket “Sjåfører” i den midterste menyen. Du vil nå se en oversikt over all sjåfører i ditt team/din organisasjon, sammen med deres navn, rolle (sjåfør eller administrator) og datoen de ble lagt til.
 3. For å legge til en ny sjåfør, klikk på “Legg til sjåfør” knappen til høyre.
 4. Du vil nå se et skjema der du kan legge til informasjon om sjåføren, inkludert for- og etternavn, epostadresse og rolle. Epostadressen vil også fungere som den nye sjåførens brukernavn.
 5. Legg inn påkrevd informasjon. OBS! Administratorrettigheter bør begrenset til et lite antall personer i ditt team.
 6. Når du har fullført skjemaet, klikk på “Legg til sjåfør” knappen til høyre.
 7. En invitasjon til ditt team/din organisasjon vil nå bli sendt til sjåførens epostadresse. Invitasjoner som enda ikke er akseptert vil være tilgjengelige på siden under “Invitasjoner”.

 

Administrasjon: Legg til et nytt kjøretøy (kun administratorer)

 

 1. Gå til Administrasjon ved å klikke på fanen merket “Administrasjon” i menyen øverst på siden. (Denne fanen er kun synlig for administratorer).
 2. Klikk på “Kjøretøy” i den midterste menyen. Du vil nå se en oversikt over alle kjøretøy i ditt team/firma. Det er 2 rullemenyer, en for å velge mellom biler til personlig bruk og til yrkesbruk, og en til å velge sjåfører i teamet/organisasjonen. Følgende informasjon er tilgjengelig om hvert kjøretøy; navn, registreringsnummer, kilometerstand og datoen kjøretøyet ble lagt til.
 3. For å legge til et nytt kjøretøy, klikk på den blå knappen til høyre merket “Legg til kjøretøy”. Du vil nå se et skjema der du kan fylle inn navn (f.eks. modell), reg. nr. og motor/drivstofftype. Under bruksmåte om kjøretøyet er en Personlig bil eller en Yrkesbil. Kjøretøy som er ment for bruk i jobb og som man er forpliktet til å dokumentere kjøringen for skal kategoriseres som ‘Yrkesbil’. Private biler og firmabiler som disponeres fritt også til personlig bruk skal kategoriseres som ‘Personlig’.
 4. Klikk på “Tildel sjåfør” for å velge hvilke sjåfører som skal ha tilgang på kjøretøyet.
 5. Når du har fylt ut all informasjon, klikk på den blå knappen merket “Legg til kjøretøy”.
 6. Kjøretøyet vil nå være tilgjengelig i din kjøretøyliste.

 

Administrasjon: Legg til kunde (kun administratorer)

 

 1. Gå til Administrasjon ved å klikke på fanen merket “Administrasjon” i menyen øverst på siden. (Denne er kun synlig for administratorer).
 2. Klikk på fanen merket “Kunder” i den midterste menyen. Du vil nå se en oversikt over alle tilgjengelige kunder med navn, adresse og datoen de ble lagt til.
 3. For å legge til en ny kunde, klikk på den blå knappen til høyre med teksten “Legg til kunde”. Du vil nå se et skjema der du kan legge inn navn og adresse.
 4. Når du har lagt til ønsket informasjon, klikk på den blå knappen merket “Legg til kunde”
 5. Den opprettede kunden vil nå være tilgjengelig i kundelisten.

 

Administrasjon: Legg til formål (kun administratorer)

 

 1. Gå til “Administrasjon” ved å klikke på fanen merket “Administrasjon” i menyen øverst på siden. (Denne er kun synlig for administratorer).
 2. Klikk på “Formål” i den midterste menyen. Du vil nå få se en oversikt over alle tilgjengelige formål, sammen med en beskrivelse og opprettelsesdato.
 3. For å legge til et nytt formål, klikk på den blå knappen med teksten “Legg til formål”. Du vil nå få se et skjema der du kan legge inn informasjon om formålet.
 4. Når du har lagt inn ønsket informasjon, klikk på den blå knappen med teksten “Legg til formål”
 5. Det opprettede formålet er nå tilgjengelig i formålslisten.