Vanlige spørsmål

Kjøregodtgjørelse

Satser

Alle satser er per kilometer.

 • Bil:
  • 4,10 kr inntil 10 000 km (per år)
  • 3,45 kr over 10 000 km
  • 3,50 kr skattefritt uansett lengde
  • 4,20 kr for elbil
 • Motorsykkel:
  • 2,95 kr fra 125 ccm
  • 2,00 kr under 125 ccm
 • Andre motoriserte framkomstmidler:
  • 7,50 kr ATV og Snøscooter
  • 7,50 kr båt med motor
  • 2,00 kr motorisert framkomstmiddel uspesifisert
 • Tilleggs satser:
  • 1,00 kr kjøring på skogs- og anleggsveier
  • 1,00 kr bruk av tilhenger
  • 1,00 kr passasjertillegg per passasjer
  • 0,10 kr arbeidstakere med arbeidssted Tromsø

Plot my drive

Hva bruker jeg webtjenesten til?

Webtjenesten gjør det enkelt å skreddersy rapporter og dokumentasjon til skatteformål, kjøregodtgjørelse eller fakturering. Tjenesten gir deg rask tilgang på all relevant informasjon om din kjøring, eller om kjøringen til sjåfører og kjøretøy i din organisasjon.

Kan jeg bruke Plot my drive for å få kjøregodtgjørelse?

Ja. Plot my drive er en ideell løsning for deg som vil holde styr på og dokumentere kjøring i jobbsammenheng. Plot my drive dokumenterer all din kjøring, gjør det lett å skille mellom jobb og privat, og hjelper deg med å raskt skaffe informasjon og dokumentasjon til kjøregodtgjørelse.

Kan jeg bruke Plot my drive hvis jeg har en firmabil?

Ja. Plot my drive sporer automatisk all din kjøring, gjør det enkelt å skille mellom jobb og privat og sørger for at du har alt du trenger av dokumentasjon til skatt, fakturering eller kjøregodtgjørelse lett tilgjengelig.

Kan jeg bruke Plot my drive hvis jeg administrerer et firma med flere sjåfører og kjøretøy?

Ja. Plot my drive gir deg all den kontrollen og dokumentasjonen du trenger, samtidig som du sparer både tid og frustrasjon. Plot my drive hjelper alle sjåfører i ditt team ved å automatisk spore deres kjøring. Dette forbedrer nøyaktigheten, samtidig som det sparer dem fra å måtte føre kjørebok manuelt. Plot my drive gir deg også full oversikt over alle sjåfører og kjøretøy i din organisasjon, og gjør det både raskt og enkelt å skaffe dokumentasjonen du trenger til skatt, fakturering eller kjøregodtgjørelse.

Prøveperiode

Er det en gratis prøveperiode?

Ja, alle som laster ned Plot my drive får prøve løsningen gratis i 30 dager. Prøveperioden starter når du har fullført din personlige konto.

Gjelder den gratis prøveperioden bare for meg?

Om du velger en firmaløsning gjelder den gratis prøveperioden for alle førere i ditt team. Sett opp din konto og inviter sjåfører – når de har akseptert og satt opp sine egne kontoer vil de kunne teste Plot my drive i resten av den gratis prøveperioden.

Pris

Hva koster Plot my drive?

Plot my drive er en abonnementstjeneste som koster 99 kr. i måneden pr. sjåfør. For firmakunder vil prisen altså øke med 99 kr. pr sjåfør som legges til.

Sporing

Må jeg slå på og av sporing for hver tur?

Nei. Plot my drive jobber i bakgrunnen og sporer alle dine bevegelser. Plot my drive identifiserer selv når du kjører bil, og det er enkelt å kategorisere turer som jobb eller privat. Med intelligent automatisk sporing trenger du aldri være redd for å glemme å slå på sporing.

Hvem kan se min sporingsinformasjon?

All sporingsinformasjon og all informasjon i din tidslinje er privat. Hvis du er del av en bedriftsløsning vil turer kun bli synlige for din arbeidsgiver om du selv kategoriserer dem som Jobb. Turer som ikke er kategorisert, som er kategorisert som private, eller som er foretatt med et annet transportmiddel enn bil vil aldri være synlige for din arbeidsgiver. Om du har en personlig løsning vil ingen andre kunne se informasjonen i din tidslinje.

PlotSync

Hva er PlotSync?

PlotSync er et Bluetooth beacon som fungerer som en unik kjøretøy-ID. Med PlotSync installert vil Plot my drive automatisk kjenne igjen ditt kjøretøy. Dette sparer deg og/eller dine sjåfører fra å måtte legge inn informasjon om kjøretøyet manuelt for hver tur, og sørger for at alle turer registreres med riktig kjøretøy og riktig sjåfør.

Må jeg ha PlotSync for å bruke Plot my drive?

Nei, Plot my drive fungerer helt utmerket uten. Bruk PlotSync om du ønsker at Plot my drive skal gjenkjenne ditt/dine kjøretøy, og automatisk registrere riktig informasjon om kjøretøyet for hver tur. PlotSync hjelper deg med å spare tid, og sørger for at alle turer registreres med riktig kjøretøy og sjåfør, uten at du må gjøre dette manuelt.

Teknisk

Hvor lang oppsigelsestid er det på abonnementet?

Du kan når som helst si opp ditt abonnement gjennom et skriftlig varsel til DEFA AS. Abonnementet vil bli avsluttet ved utgangen av den sist påstartede måneden. Hvis ditt team består av flere abonnenter må hvert abonnement du ønsker å si opp spesifiseres individuelt.