Hvordan det fungerer

Din personlige tidslinje

Alle bevegelser gjort i løpet av dagen blir automatisk registrert i din personlige tidslinje. Plot my drive jobber i bakgrunnen og gir deg full oversikt dine turer, inkludert avreise og ankomsttider, antall kilometer, hvor du har vært og hvor lenge du har vært der. Bompasseringer blir automatisk registrert.

Kategorisér turer som jobb eller privat

Alle turer kan enkelt kategoriseres som jobb eller privat. Alt du trenger å gjøre er å swipe til høyre eller venstre. Turer som kategoriseres som private er kun tilgjengelige for deg. Om du er del av en firmaløsning vil kun turer du kategoriserer som jobb være synlige for din arbeidsgiver.

Enkel rapportering

Ved å gå inn på din side på defaplot.com vil du få full oversikt over all jobbkjøring og raskt kunne laste ned rapporter tilpasset skatteformål eller kjøregodtgjørelse.

Ditt dashboard

I ditt dashboard får du oversikt over dine kostnader, kjøreturer, antall kilometer og kjøretøy. I firmaløsningen får du som administrator full oversikt over bruken av dine biler.

Start med en måned gratis!

Flere fordeler

 • Komplett elektronisk kjørebok
 • Kategorisér turer med et swipe
 • Batterivennlig
 • Mobilen er alt du trenger
 • Lag fullstendige rapporter
 • Automatisk registrering av bompasseringer
 • Intelligent, automatisk sporing
 • Intelligent gjenkjennelse av kunder og formål
 • Automatisk beregning av kjøregodtgjørelse
 • Se gjennom hele dagen din
 • Lønnsom innsikt i kjøremønster
 • Automatisk kjøretøysgjenkjennelse med PlotSync