Velg din løsning

Smilende blond kvinne som bruker plot my drive til å få riktig kjøregodtgjørelse

 

Personlig – gjør kjøregodtgjørelse enkelt

Denne løsningen passer for deg som kjører privatbil eller firmabil i jobb og som trenger underlag til kjøregodgjørelse eller skatt. Manglende oversikt og tungvint skjemaføring gjør at nordmenn årlig går glipp av kjøregodtgjørelse for flere millioner kroner. Med Plot my drive blir det enkelt å få tilbake det du skal ha.

Plot my drive dokumenterer automatisk din kjøring og gir deg full oversikt i din personlige tidslinje. I tidslinjen kan du se avreise- og ankomsttidspunkter, steder du har besøkt, hvilke kjøretøy du har brukt og antall kjørte kilometer. Ved å gå inn på hver enkelt tur kan du legge til passasjerer og andre tillegg. Her kan du også legge til informasjon om kunde og formål med turen.

På din side på defaplot.com kan du se statistikk og lage rapporter. I ditt dashboard får du nyttig innsikt i din kjøring. I rapporter får du full oversikt over hvor mye du skal ha i kjøregodgjørelse. Plot my drive har også en automatisk bompengekalkulator. I dine rapporter kan du laste ned laste ned skreddersydde rapporter til kjøregodgjørelse, skatt eller fakturering.

Eier og ansatt i håndverksfirma som bruker kjørebok

Firma – en kjørebok som gjør jobben for deg

Denne løsningen passer for deg som leder et firma og som må bruke kjørebok til å dokumentere kjøring med yrkesbiler. Du kan enkelt legge til ansatte i ditt team og få full oversikt over sjåfører og biler i ditt firma.

Å sørge for korrekt og nøyaktig føring av kjørebok er for mange svært tidkrevende. Med Plot my drive dokumenteres automatisk all kjøring i din bedrift, og du kan enkelt hente ut rapportene du trenger.

Hver bruker av Plot my drive får en egen personlig tidslinje med full oversikt over deres bevegelser. De kan enkelt kategorisere kjøring som jobb eller privat og legge til relevant informasjon om kunde og oppdrag. Tidslinjen er privat og kun turer kategorisert som jobb vil være synlig for eier eller administrator.

Ved å installere PlotSync i dine biler kan du være sikker på at hver tur blir registrert med riktig kjøretøy og sjåfør.

Les mer om PlotSync