Användarmanual

Så här laddar du ned en rapport som förare

 1. Gå till Rapporter genom att klicka på fliken “Rapporter” i menyn längst upp på sidan.
 2. I Rapporter kan du få en översikt över alla resor som du kategoriserat som tjänsteresor under en specifik period. Du kan välja att se resor för föregående dag, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, eller för ett anpassat datumintervall. Du kan också välja att se din körning med specifika fordon.
 3. Välj den period du vill hämta en rapport för i rullgardinsmenyn i mitten av avsnittet. Du kan också välja om du vill att rapporten ska inkludera alla fordon eller ett fordon.
 4. Om du väljer att ange en anpassad period visas en kalender. Klicka på önskat start- och slutdatum. Den valda perioden markeras blått i kalendern. Om du vill ställa in en ny period klickar du på ”Återställ” nedan till höger. När du har ställt in önskad period, tryck på ”Bekräfta”.
 5. Alla resor som kategoriseras som tjänsteresor under den angivna perioden kommer nu att visas i avsnittet Rapporter som sorteras efter datum. Ytterligare information kan ses genom att klicka på varje resa.
 6. För att ladda ner en rapport för perioden, tryck på den blå knappen ”Hämta” till höger. En rullgardinsmeny visas där du kan välja mellan 3 filformat: PDF, CSV och XLSX. Välj ditt önskade format och filen kommer att laddas ner till standardplatsen på din enhet.
 7. Så här laddar du ned en rapport som administratör

  1. Gå till avsnittet Rapporter genom att klicka på fliken ”Rapporter” i menyn längst upp på sidan.
  2. I avsnittet Rapporter kommer du att få en översikt över alla resor som kategoriseras som Tjänsteresor av medlemmar i din flotta under en viss period. Du kan välja att se resor för den senaste dagen, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna, eller för ett anpassat datumintervall. Du kan också se resor för specifika fordon och specifika förare i din flotta/organisation.
  3. Välj den period du vill ladda ner en rapport för i rullgardinsmenyn i mitten av avsnittet. Välj sedan vilken förare du vill ha rapporten för i rullgardinsmenyn för förare. Om flera fordon är tillgängliga väljer du en eller alla fordon i rullgardinsmenyn.
  4. När du bestämmer dig för att ange en anpassad period visas en kalender. Välj start- och slutdatum för din anpassade period. Om du tryckte på ett feldatum klickar du bara på ”Återställ” nedan till höger. När du har ställt in önskad period i kalendern trycker du på ”Bekräfta”.
  5. Alla resor som kategoriseras som tjänsteresor i din definierade period kommer nu att visas i avsnittet Rapporter, organiserade efter datum. Ytterligare information kan ses genom att klicka på varje resa.
  6. Hämta en rapport för perioden genom att trycka på den blå ”Hämta”-knappen till höger. En rullgardinsmeny visas där du kan välja mellan 3 filformat: PDF, CSV och XLSX. Välj ditt föredragna format och filen kommer laddas ner till din enhet.
  7. Hantera avsnitt: Lägg till en ny förare (endast administratörer med företagskonto)

   1. Gå till avsnittet Hantera genom att klicka på fliken ”Hantera” i menyn högst upp på sidan. (Den här knappen är bara synlig för administratörer).
   2. Klicka på fliken ”Förare” i den mittersta menyn. Du kommer nu att få en översikt över alla förare i din flotta eller organisation, tillsammans med deras namn, roll (Admin eller Förare) och datumet de lagts till.
   3. För att lägga till en ny förare, klicka på ”Lägg till förare” till höger.
   4. Du kommer nu att se ett formulär där du kan ange information om föraren, inklusive för- och efternamn, e-postadress och roll. E-postadressen kommer att fungera som den nya förarens användarnamn.
   5. Lägg till nödvändig information. NOTERA! Administratörsrättigheter bör begränsas till ett litet antal personer i din flotta eller organisation.
   6. När du har fyllt i formuläret klickar du på knappen ”Lägg till förare”.
   7. En inbjudan till din flotta/organisation kommer nu att skickas till förarens e-postadress. Obekräftade inbjudningar kommer att synas längst ner på sidan under ”Inbjudningar”.
   8. Hantera avsnitt: Lägg till ett nytt fordon (endast administratörer)

    1. Gå till avsnittet Hantera genom att klicka på fliken “Hantera” i menyn längst upp på sidan (den här fliken är bara synlig för administratörer).
    2. Klicka på ”Fordon” fliken i den mittersta menyn. Du kommer nu att se en översikt över alla fordon i din flotta/ditt företag. Det finns 2 rullgardinsmenyer, en för att välja antingen Privat eller Företag, och en för att välja en förare i din flotta/ditt företag. Följande information är tillgänglig för varje fordon: Fordonsnamn, registrerings-/ licensnummer, körsträcka och datum.
    3. För att lägga till ett nytt fordon, klicka på den blå knappen till höger markerade ”Lägg till fordon”. Du kommer nu att se ett formulär där du kan fylla i fordonsnamnet (t.ex. fabrikat och modell) och registreringsnummer, samt motor/bränsletyp. Under ”Använd” väljer du antingen Privat eller Företag. Fordon som endast är avsedda för tjänsteresor eller med strikta begränsningar för privat bruk bör kategoriseras som ”Företag”. Privata fordon och personbilar som är avsedda för såväl privat som tjänsteresor bör kategoriseras som ” Privat”.
    4. Klicka på ”Ange förare” för att välja vilka förare du vill ha tillgång till fordonet.
    5. När du har lagt till den information du behöver klickar du på den blå knappen som markeras ”Lägg till fordon”.
    6. Bilen kommer nu att finnas tillgänglig i din fordonslista.
    7. Hantera avsnitt: Lägg till en klient (endast administratörer)

     1. Gå till sidan Hantera på webbplatsen genom att klicka på fliken ”Hantera” i menyn högst upp på webbplatsen. (Den här fliken är bara synlig för administratörer).
     2. Klicka på fliken ”Kunder” i den mittersta menyn. Du kommer nu att presenteras med en översikt över alla tillgängliga kunder tillsammans med adresser och datum som de lagts till.
     3. För att lägga till en ny klient, klicka på den blå knappen till höger markerad ”Lägg till kund”. Du kommer nu att se ett formulär där du kan ange kundens namn och adress.
     4. När du har lagt till önskad information klickar du på den blå knappen ”Lägg till kund”.
     5. Den nya kunden kommer nu att finnas tillgänglig på listan Kunder.
     6. Hantera avsnitt: Lägg till ett syfte (endast administratörer)

      1. Gå till avsnittet ”Hantera” på webbplatsen genom att klicka på fliken ”Hantera” i menyn högst upp på sidan (Den här fliken är bara synlig för administratörer).
      2. Klicka på Fliken ”Syfte” på den mittersta menyn. Du kommer nu att se en översikt över alla tillgängliga ändamål, tillsammans med beskrivningar och datum som de lagts till.
      3. För att lägga till ett nytt syfte klickar du på den blå knappen ”Lägg till syfte” till höger. Du kommer nu att se ett formulär där du kan lägga till en beskrivning av syftet
      4. När du har lagt till önskad information klickar du på den blå knappen ” Lägg till syfte”.
      5. Nu finns det i listan med ändamål.