Välj din lösning

A lady smiling alone

Personlig

Välj den här lösningen om du kör en företagsbil eller en privat bil I tjänsten och vill dokumentera din körning för återbetalningar, skatter eller fakturering. Din personliga tidslinje ger dig en fullständig översikt över dina rörelser, inklusive kostnader, avgångs- och ankomsttider, platser och självklart körsträckor. På din egen sida på defaplot.com kan du hämta anpassade rapporter och visa värdefull statistik i instrumentpanelen.

A smiling father with his smiling son

Företag

Välj den här lösningen om du administrerar ett företag med flera förare och fordon och behöver dokumentera hur dina bilar körs för skattemässiga ändamål. Lösningen gör det enkelt att få en fullständig översikt över förare och fordon i ditt företag och att skilja mellan arbetsrelaterad och privat körning. Förare i ditt företag har full kontroll över vilka resor som blir synliga för administratören, som bara kan se resor som klassificeras som arbete av förarna själva.